سبد تخفیف

  بنر صفحه اصلی - اصالت مهم است روش تشخیص اصالت گوشی پزشکی لیتمن بنر صفحه اصلی - روش های نگهداری از استتوسکوپ
  کلاسیک (دانشجویی)

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی شامپاینی ۵۸۶۱

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
   فروخته شده:۱۹
   باقی مانده:۷

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ فول مشکی ۵۸۰۳

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
   فروخته شده:۱۲
   باقی مانده:۸

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی دودی ۵۸۱۱

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی استیل ۵۶۲۰

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ شکلاتی مسی ۵۸۰۹

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی شامپاینی ۵۸۶۴

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی مشکی ۵۸۶۸

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ تمشکی رنگین کمانی ۵۸۰۶

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرمه‌ای آینه‌ای ۵۸۶۳

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بادمجانی ۵۸۳۱

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرمه‌ای ۵۶۲۲

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی ۵۶۲۷

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی یخی ۵۶۳۰

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی کاربنی ۵۶۲۳

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی کاربنی رنگین کمانی ۵۸۰۷

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بنفش کمرنگ ۵۸۳۲

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ تمشکی دودی ۵۸۷۱

   ۴,۲۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بادمجانی آینه‌ای صورتی ۵۹۶۰

   ۴,۳۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ صورتی آدامسی ۵۶۳۳

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ صورتی آدامسی آینه‌ای صورتی ۵۹۶۲

   ۴,۳۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی فیروزه‌ای ۵۸۳۵

   ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی فیروزه‌ای دودی صورتی ۵۸۷۲

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ صورتی رز ۵۶۳۹

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرد لیمویی ۵۸۳۹

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زیتونی دودی ۵۸۱۲

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ خاکستری ۵۶۲۱

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ SE مشکی ۲۲۰۱

   ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
   تخصصی و الکترونیک

    گوشی پزشکی لیتمن CORE Digital فول مشکی ۸۴۸۰

    ۱۴,۵۹۹,۰۰۰ تومان
    فروخته شده:۰
    باقی مانده:۱

    گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۴ تمشکی رنگین‌کمانی پولیش ۶۲۴۱

    ۸,۴۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۴ سرمه‌ای رنگین‌کمانی پولیش ۶۲۴۲

    ۸,۸۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۴ فول مشکی ۶۱۶۳

    ۸,۵۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۴ مشکی ساده ۶۱۵۲

    ۸,۴۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۴ بادمجانی ۶۱۵۶

    ۸,۴۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۴ سرمه‌ای ۶۱۵۴

    ۸,۴۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۴ سبز یشمی ۶۱۵۵

    ۸,۴۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی فول مشکی ۲۱۶۱

    ۹,۳۹۹,۰۰۰ تومان
    فروخته شده:۰
    باقی مانده:۱

    گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی مشکی دودی ۲۱۷۶

    ۹,۸۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی مشکی ساده ۲۱۶۰

    ۹,۸۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی مشکی برنجی ۲۱۷۵

    ۱۰,۱۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی بادمجانی ۲۱۶۷

    ۹,۸۹۹,۰۰۰ تومان
    کیف و لوازم جانبی

     کیف گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک رنگ مشکی

     ۲۲۰,۰۰۰ تومان

     کیف گوشی پزشکی لیتمن مناسب مدل‌های کاردیولوژی و الکترونیک

     ۴۰۰,۰۰۰ تومان

     قطعات یدکی گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۳ و کاردیولوژی ۴ – مشکی

     ۹۵۰,۰۰۰ تومان

     قطعات یدکی گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۳ و کاردیولوژی ۴ – خاکستری

     ۹۵۰,۰۰۰ تومان

     قطعات یدکی گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۲ SE – مشکی

     ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

     قطعات یدکی گوشی پزشکی لیتمن مدل مستر کاردیولوژی – مشکی

     ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان