فروش ویژه عید غدیر

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ فول مشکی ۵۸۰۳

  ۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان
  فروخته شده:۲۲
  باقی مانده:۱۱

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی شامپاینی ۵۸۶۱

  ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
  فروخته شده:۰
  باقی مانده:۱۷

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی ۵۶۲۷

  ۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان
  فروخته شده:۱
  باقی مانده:۱

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرمه‌ای ۵۶۲۲

  ۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان
  فروخته شده:۱
  باقی مانده:۱

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی رنگین کمانی ۵۸۷۰

  ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان
  فروخته شده:۰
  باقی مانده:۱

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ تمشکی رنگین کمانی ۵۸۰۶

  ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان
  فروخته شده:۱
  باقی مانده:۱

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی کاربنی رنگین کمانی ۵۸۰۷

  ۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان
  فروخته شده:۰
  باقی مانده:۱

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بادمجانی ۵۸۳۱

  ۳,۷۹۹,۰۰۰ تومان
  فروخته شده:۰
  باقی مانده:۱

  گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی زرشکی ۲۱۶۳

  ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
  فروخته شده:۰
  باقی مانده:۱

  بنر صفحه اصلی - اصالت مهم است روش تشخیص اصالت گوشی پزشکی لیتمن بنر صفحه اصلی - روش های نگهداری از استتوسکوپ
  کلاسیک (دانشجویی)

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی شامپاینی ۵۸۶۱

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
   فروخته شده:۰
   باقی مانده:۱۷

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ فول مشکی ۵۸۰۳

   ۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان
   فروخته شده:۲۲
   باقی مانده:۱۱

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی دودی ۵۸۱۱

   ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرمه‌ای آینه‌ای ۵۸۶۳

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی رنگین کمانی ۵۸۷۰

   ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان
   فروخته شده:۰
   باقی مانده:۱

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بادمجانی ۵۸۳۱

   ۳,۷۹۹,۰۰۰ تومان
   فروخته شده:۰
   باقی مانده:۱

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ شکلاتی مسی ۵۸۰۹

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرمه‌ای ۵۶۲۲

   ۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان
   فروخته شده:۱
   باقی مانده:۱

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی استیل ۵۶۲۰

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بادمجانی آینه‌ای صورتی ۵۹۶۰

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زیتونی دودی ۵۸۱۲

   ۴,۲۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی شامپاینی ۵۸۶۴

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی مشکی ۵۸۶۸

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی ۵۶۲۷

   ۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان
   فروخته شده:۱
   باقی مانده:۱

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی کاربنی رنگین کمانی ۵۸۰۷

   ۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان
   فروخته شده:۰
   باقی مانده:۱

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ تمشکی رنگین کمانی ۵۸۰۶

   ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان
   فروخته شده:۱
   باقی مانده:۱

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی کاربنی ۵۶۲۳

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی یخی ۵۶۳۰

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی فیروزه‌ای ۵۸۳۵

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بنفش کمرنگ ۵۸۳۲

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ صورتی رز ۵۶۳۹

   ۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرد لیمویی ۵۸۳۹

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ SE مشکی ۲۲۰۱

   ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ اطفال آبی کاربنی ۲۱۱۹

   ۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان
   تخصصی و الکترونیک

    گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۴ فول مشکی ۶۱۶۳

    ۷,۶۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۴ مشکی رنگین‌کمانی پولیش ۶۲۴۰

    ۸,۱۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۴ سرمه‌ای رنگین‌کمانی پولیش ۶۲۴۲

    ۸,۱۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۴ تمشکی رنگین‌کمانی پولیش ۶۲۴۱

    ۸,۱۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۴ بادمجانی رنگین‌کمانی پولیش ۶۲۳۹

    ۸,۱۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی زرشکی ۲۱۶۳

    ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
    فروخته شده:۰
    باقی مانده:۱

    گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی فول مشکی ۲۱۶۱

    ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی مشکی دودی ۲۱۷۶

    ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی مشکی برنجی ۲۱۷۵

    ۱۰,۶۹۹,۰۰۰ تومان

    گوشی پزشکی لیتمن الکترونیک مشکی ۳۲۰۰BK12

    ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان