جشنواره تابستانه

  بنر صفحه اصلی - اصالت مهم است روش تشخیص اصالت گوشی پزشکی لیتمن بنر صفحه اصلی - روش های نگهداری از استتوسکوپ
  کلاسیک (دانشجویی)

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی شامپاینی ۵۸۶۱

   ۴,۳۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ فول مشکی ۵۸۰۳

   ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی دودی ۵۸۱۱

   ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرمه‌ای آینه‌ای ۵۸۶۳

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی رنگین کمانی ۵۸۷۰

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بادمجانی ۵۸۳۱

   ۳,۷۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ شکلاتی مسی ۵۸۰۹

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرمه‌ای ۵۶۲۲

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی استیل ۵۶۲۰

   ۳,۷۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بادمجانی آینه‌ای صورتی ۵۹۶۰

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زیتونی دودی ۵۸۱۲

   ۴,۲۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی شامپاینی ۵۸۶۴

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی مشکی ۵۸۶۸

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی ۵۶۲۷

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی کاربنی رنگین کمانی ۵۸۰۷

   ۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان
   فروخته شده:۰
   باقی مانده:۱

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ تمشکی رنگین کمانی ۵۸۰۶

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی کاربنی ۵۶۲۳

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی یخی ۵۶۳۰

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی فیروزه‌ای ۵۸۳۵

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بنفش کمرنگ ۵۸۳۲

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ صورتی رز ۵۶۳۹

   ۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرد لیمویی ۵۸۳۹

   ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ SE مشکی ۲۲۰۱

   ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ اطفال آبی کاربنی ۲۱۱۹

   ۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان