سبد تخفیف

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ فول مشکی ۵۸۰۳

  ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
  فروخته شده:۳۷
  باقی مانده:۸

  گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی ۴ تمشکی رنگین‌کمانی پولیش ۶۲۴۱

  ۸,۴۹۹,۰۰۰ تومان
  فروخته شده:۰
  باقی مانده:۱

  بنر صفحه اصلی - اصالت مهم است روش تشخیص اصالت گوشی پزشکی لیتمن بنر صفحه اصلی - روش های نگهداری از استتوسکوپ
  کلاسیک (دانشجویی)

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ فول مشکی ۵۸۰۳

   ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
   فروخته شده:۳۷
   باقی مانده:۸

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی دودی ۵۸۱۱

   ۴,۲۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی استیل ۵۶۲۰

   ۴,۱۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی رنگین کمانی ۵۸۷۰

   ۴,۳۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ شکلاتی مسی ۵۸۰۹

   ۴,۱۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی شامپاینی ۵۸۶۱

   ۴,۴۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی شامپاینی ۵۸۶۴

   ۴,۲۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی مشکی ۵۸۶۸

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ تمشکی رنگین کمانی ۵۸۰۶

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرمه‌ای آینه‌ای ۵۸۶۳

   ۴,۲۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بادمجانی ۵۸۳۱

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرمه‌ای ۵۶۲۲

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی ۵۶۲۷

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی یخی ۵۶۳۰

   ۴,۱۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی کاربنی ۵۶۲۳

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی کاربنی رنگین کمانی ۵۸۰۷

   ۴,۳۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بنفش کمرنگ ۵۸۳۲

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بادمجانی آینه‌ای صورتی ۵۹۶۰

   ۴,۴۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ صورتی آدامسی آینه‌ای صورتی ۵۹۶۲

   ۴,۴۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی فیروزه‌ای ۵۸۳۵

   ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی فیروزه‌ای دودی صورتی ۵۸۷۲

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ صورتی رز ۵۶۳۹

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرد لیمویی ۵۸۳۹

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ خاکستری ۵۶۲۱

   ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ SE مشکی ۲۲۰۱

   ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
   کیف و لوازم جانبی

    کیف گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک رنگ مشکی

    ۲۴۰,۰۰۰ تومان

    کیف گوشی پزشکی لیتمن مناسب مدل‌های کاردیولوژی و الکترونیک

    ۴۰۰,۰۰۰ تومان

    قطعات یدکی گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۳ و کاردیولوژی ۴ – مشکی

    ۹۹۰,۰۰۰ تومان

    قطعات یدکی گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۳ و کاردیولوژی ۴ – خاکستری

    ۹۵۰,۰۰۰ تومان

    قطعات یدکی گوشی پزشکی لیتمن مدل کلاسیک ۲ SE – مشکی

    ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

    قطعات یدکی گوشی پزشکی لیتمن مدل مستر کاردیولوژی – مشکی

    ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان