سبد تخفیف

  ثبت نام گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی شامپاینی ۵۸۶۱ – تحویل ۲ هفته کاری – قیمت ۴,۳۹۹,۰۰۰ تومان با پیش پرداخت ۹۰۰ هزار تومان

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ فول مشکی ۵۸۰۳

  ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی دودی ۵۸۱۱

  ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرمه‌ای آینه‌ای ۵۸۶۳

  ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی رنگین کمانی ۵۸۷۰

  ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بادمجانی ۵۸۳۱

  ۳,۷۹۹,۰۰۰ تومان

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ شکلاتی مسی ۵۸۰۹

  ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

  گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ سرمه‌ای ۵۶۲۲

  ۳,۷۹۹,۰۰۰ تومان

  بنر صفحه اصلی - اصالت مهم است روش تشخیص اصالت گوشی پزشکی لیتمن بنر صفحه اصلی - روش های نگهداری از استتوسکوپ
  کلاسیک (دانشجویی)

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ مشکی استیل ۵۶۲۰

   ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ خاکستری دودی بنفش ۵۸۷۳

   ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بادمجانی آینه‌ای صورتی ۵۹۶۰

   ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زیتونی دودی ۵۸۱۲

   ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی شامپاینی ۵۸۶۴

   ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی مشکی ۵۸۶۸

   ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرشکی ۵۶۲۷

   ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ تمشکی استیل ۵۶۴۸

   ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی کاربنی رنگین کمانی ۵۸۰۷

   ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ تمشکی رنگین کمانی ۵۸۰۶

   ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی کاربنی ۵۶۲۳

   ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی یخی ۵۶۳۰

   ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ آبی فیروزه‌ای ۵۸۳۵

   ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ بنفش کمرنگ ۵۸۳۲

   ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ صورتی رز ۵۶۳۹

   ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۳ زرد لیمویی ۵۸۳۹

   ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ SE مشکی ۲۲۰۱

   ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

   گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک ۲ اطفال آبی کاربنی ۲۱۱۹

   ۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان